հայ eng heb
armenia-israel.com armenia-israel.com

חדשות

20 12 2011
מודולציה נורווגית: מהומניזם לשואה

Kwisling

נכתב ע"י סורן מנוקיאן

מקור: www.tert.amניסיתי לא לעקוב אחרי החדשות במהלך החופשה. ושמעתי על הטבח הנורווגי מעט באיחור. היה נדמה שאנדרס ברייויק הוא התגלמות הרשע, אשר "המהפיכה האישית" שלו גרמה למותם של 70 איש, כולל הרבה אנשים צעירים בכפר הנופש של האי אוּטוֹיה. אחר כך הגעתי לדיון לגבי הפרשנות של אירועים אלו בתקשורת הארמנית.

באופן ספציפי, מספר כתבי עת ארמניים ואמצעי מדיה אלקטרוניים, יחד עם הפשע הנוראי של ברייויק, דנו באופן אקטיבי בנושא הארמני ובפרקים לגבי רצח העם אשר הופיע במניפסט שלו תחת הכותרת " 2083: הכרזת עצמאות אירופאית". תשומת הלב הייתה בהחלט מוגזמת. ברייויק מבקר חברה רב תרבותית ומציג תכנית, אשר לפיה כל אלו שהם לא אירופאים צריכים להיות מגורשים מן הטריטוריות של אירופה ולדכא את התפתחות האיסלם.

הפנאטיים אשר השראתם באה מרעיונות אנטי איסלאמיים, בעוד שהם מתארים את ההיסטוריה של קרבות ציוויליזציה איסלאמיות – נוצריות ב – 1015 עמודי ה"עבודה" שלו, לא יכלו להימנע מלהזכיר את רצח העם הארמני, ושזה אך טבעי שהוא היה צריך להזכיר את הארמנים כחלוצים בחזית של "מאבק" זה. דבר זה מבוסס לא על העובדה שברייויק היה מאד אוהב ארמנים אלא בהגיון של האשליה שלו.

כמו כן, הסיפור הזה אצר בתוכו עוד אפיזודה שבה עוד בן בליעל נורווגי הופיע בדפי ההיסטוריה הארמנית.

חוקר הקוטב הנורווגי הידוע, פריטדג'וף נאנסן, שנים לאחר רצח העם הארמני, נבחר ליו"ר החדש של הוועדה לפליטים של ליגת האומות שנוסדה לא מכבר ושהייתה לו גישה מיוחדת לעם הארמני. הוא נלחם באופן עיקש לכלול את רפובליקת ארמניה באירגון זה, לאלפי ארמנים הוענקו דרכוני פליטים בזכותו ובסופו של דבר, כתוצאה ממאמציו, וועדה ומשלחת מיוחדת הוקמה בליגת האומות אשר ביקרה בארמניה הסובייטית ב – 1925 בכדי לבחון את נושא הנדידה וההגירה של הפליטים הארמניים למולדתם. חברי המשלחת היו הצרפתי ג'. קארלה, הבריטי צ'. דופוי והאיטלקי פ. לו סאביו; נאנסן באופן אישי הנהיג את המשלחת.

חברים עבור המשלחת הוזמנו ע"י יוזמתו של נאנסן וקפטן ווידקון קיסלינג הפך למזכיר המשלחת. נאנסן טיפל בחום באיש צעיר זה אשר כבר הוכיח לפני כן את מקצועיותו. ווידקון הוביל את האירגון של נאנסן לתמיכה באנשים תחת רעב ברוסיה ואוקראינה ב – 1921 והראה את את יכולותיו ואפשרויותיו בעבודתו, כשבאופן מובהק הוא שיפר את גורלם של סובלים אלו. נאנסן גם ניסה להשתמש בנסיון זה בארמניה. קיסלינג הגיע לארמניה עם נאנסן וניסה ליצור תנאים עבור נדידת ההגירה (transmigration  ) של כמה אלפי פליטים ארמניים מן הבלקאנים. המשלחת, אשר קיסלינג היה עבורה גם מתורגמן, ביקרה בחבלי הארץ, בעוד היא מנסה לפתור בעיות הקשורות לאספקת מים והתפרסות האדמות החקלאיות המעובדות אך ללא תוצאות. אפילו כאשר נאנסן עזב לאירופה, הוא הסמיך את קיסלינג להיפגש ולבוא במשא ומתן עם הנציגים של רפובליקות עבר הקווקז בירוואן ובמוסקבה בכדי למצוא מקורות להשקיה ולנדידת ההגירה של הפליטים. מכתביו של נאנסן מראים עד כמה ההומניסט הנורווגי סמך על קיסלינג. ב – 1929 תכנית ההגירה הנ"ל לגמרי נכשלה ושנה מאוחר יותר נאנסן גם מת.

קיסלינג שב לנורווגיה. רק עשר שנים מאוחר יותר האידיאליסט המסור לפרויקט לעזרה לארמנים, נהפך להיות מנהיגם של הנורווגים הפאשיסטים ומוביל בתמיכה בממשלה הפרו – נאצית. מאוקטובר 1942 עד לפברואר 1943 ביזמתו האישית של קיסלינג ואפילו ללא הוראה מגרמניה, בוצעו מעצרים מאסיביים של האוכלוסייה היהודית של נורווגיה ושליחתם למחנות ההשמדה. ב – 8 במאי 1945, אחרי נפילת הפאשיזם, קיסלינג נעצר והוצא להורג באוקטובר.

חברם של העם הארמני הפך להיות לרשע כלל עולמי. טרנספורמציה מדהימה. 

http://www.tert.am/blog/?p=2365

http://www.friends-of-armenia.org/magazine/relations-with-israel/132-norwegian-modulation-from-humanism-to-holocaust

 

תורגם ע"י ראול ארנסטו כהן


BACK